قابل توجه دانشجویان گرامی (برادران)

با سلام

کلیه دانشجویان مشمول که تا تاریخ ۹۶/۶/۳۱ فارغ التحصیل نمی شوند جهت مشخص شدن وضعیت تحصیلی و رفع مشکل نظام وظیفه هر چه سریع تر به کارشناس آموزشی گروه مربوطه مراجعه نمایند.
بدیهی است مسوولیت عدم مراجعه و عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو می باشد.
۱- مقطع کاردانی: ورودی های بهمن ۹۳ و ما قبل آن
۲- مقطع کارشناسی پیوسته: ورودی های مهر ۹۱ و ما قبل آن
۳- مقطع کارشناسی ناپیوسته: ورودی های مهر ۹۳ و ما قبل آن
۴- مقطع کارشناسی ارشد: مهر ۹۳ و ما قبل آن
معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری