آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری- مجتمع اصلی:

کیلومتر 6 اتوبان تهران - قم (بزرگراه خلیج فارس) نرسیده به عوارضی، سمت راست، روبروی مرقد حضرت امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری.

 تلفخانه: 9-55229200

 ردیف

حوزه ریاست

تلفن مستقیم

تلفن داخلی 

1

معاونت فرهنگی و دانشجویی

55229245

2537

2

مدیر امور دانشجویی

55229361

2535

3

مسئول امور دانشجویی

55229365

2536

4

مسئول مشمولین

55229240

2520

5

بوفه و رستوران

55229306

2370

6

اداره امور دانش آموختگان

55229242

2256

7

مدیر امور فرهنگی

55229302

2515

8

مسئول کانون قرآن و عترت

55229332

2518

9

دفتر راهنمایی و مشاوره

55229243

2261

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.