اداره امور دانش آموختگان 
دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی رشته مربوطه را برابر سرفصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامی با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل شناخته می شود. 

 نکاتی که دانشجویان در طی نیمسال آخر تحصیلی می بایستی مد نظر داشته باشند: 

-مراجعه به بایگانی آموزش دانشکده در خصوص اطمینان از موجود بودن اصل مدرک پایه و تاییدیه تحصیلی در پرونده.   
- اطمینان از مطابقت داشتن مندرجات شناسنامه با مندرجات مدرک پایه و لیست نمره و رتبه قبولی در دانشگاه یا کارت دانشجویی صادره از مرکز آزمون.

تذکر:
 در صورتیکه مندرجات مدرک پایه و لیست نمره و رتبه دانشجو با مندرجات شناسنامه مطابقت نداشته باشد، می بایستی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.  

- تصویر کلیه صفحات شناسنامه عکسدار به همراه تصویر کارت ملی می بایستی در داخل پرونده موجود باشد.

 

 مراحل فارغ التحصیلی:
- در صورتیکه دانشجو کلیه دروس خود را گذرانده باشد با مراجعه به کارشناس بررسی پرونده و کارشناس فارغ التحصیلان در دانشکده مربوطه نسبت به بررسی پرونده خود اقدام و در صورت نداشتن مشکل خاص،برگه تسویه حساب تحویل دانشجو می گردد.
- پس از تحویل فرم تسویه حساب، دانشجو می بایست نسبت به مراحل تایید امضای موجود در فرم مربوطه اقدام و پس از تکمیل فرم به همراه مدارک لازم جهت صدور گواهینامه پایان تحصیلات، تحویل اداره فارغ التحصیلان دانشکده نماید. 

مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی: 
- فیش بانکی ( مبلغ فیش در برد اداره فارغ التحصیلان مشخص شده است)
- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

تذکر: برای فارغ التحصیلان مرد شاغل در اداره آموزش و پرورش و مراکز دولتی ارائه آخرین حکم کارگزینی و معرفی نامه از محل کار الزامی است.

- تصویر کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل شناسنامه
- پنج قطعه عکس 43 جدید
- اصل کارت دانشجویی
- اصل مدرک پایه

صدور گواهینامه موقت دانشنامه و ریز نمرات 
- پس از ارائه فرم تسویه حساب و مدارک، گواهینامه موقت در کمترین زمان ممکن صادر و تحویل شخص فارغ التحصیل می گردد.

تبصره: گواهینامه موقت جهت مشمولین نیز صادر شده اما تحویل آن منوط به شرایط خاص خود می باشد.

- پس از صدور گواهینامه موقت، جهت صدور دانشنامه تایید آن توسط سازمان مرکزی اقدام لازم به عمل خواهد آمد.
- فارغ التحصیلان می توانند در صورت تمایل پس از دریافت دانشنامه نسبت به اخذ ریز نمرات ( جهت وزارت امور خارجه) اقدام نمایند.


حفظ و نگهداری مدارک پایان تحصیلات
دانش آموختگان باید در حفظ و نگهداری مدارک خود کوشا باشند ( تحویل دانشنامه منوط به استراد اصل گواهینامه موقت است) اما در صورتیکه شخص فارغ التحصیل گواهینامه موقت خود را مفقود نماید ، باید مراحل ذیل را طی نماید:
-  تهیه یک برگ استشهاد محلی که حداقل به امضای سه نفر رسیده باشد.
- تایید یکی از امضاها در یکی از دفاتر اسناد رسمی
- تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی
- نشر آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار در سه نوبت 

استعلام
در صورتیکه مدرک تحصیلی دانش آموخته از سوی مراکز و ادوات دولتی و ... استعلام گردد، جوابیه در اسرع وقت از بانک اطلاعاتی موجود در اداره فارغ التحصیلان استخراج و مراتب به آن اداره یا سازمان محترم ارسال خواهد شد.


 

شرایط تحویل مدرک پایان تحصیلات برادران

 


1- ارائه کارت پایان خدمت یا کارت معافیت

2- ارائه برگه اشتغال به خدمت سربازی

3- ارائه برگه اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی بالاتر به همراه ذکر شماره معافیت تحصیلی صادره از حوزه نظام وظیفه

4- ارائه گواهی اشتغال به کار نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

5- ارائه برگه سبز در صورت:

  •  نداشتن غیبت
  • منقضی نشدن تاریخ اعزام
مدارک لازم جهت صدرو گواهینامه موقت و دانشنامه فارغ التحصیلان آذر 1389 به بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.