وظایف و عملکرد امورتغذیه


امور تغذیه واحد شهرری زیر نظر معاونت دانشجوئی این واحد فعالیت می کند و شامل بخش های زیراست
:

آشپزخانه، سلف سرویس، رستورانها٬ اتوماسیون های تغذیه٬ محلهای توزیع غذا و بوفه

  


1-آشپز خانه صنعتی

آشپز خانه صنعتی واحد دارای مساحت تقریبی 200 متر مربع است و ظرفیت طبخ غذا تا 4000 پرس را داراست.

 مواد مورد نیازجهت طبخ به دو شکل تهیه می گردد:

مواد اصلی ( گوشت٬ برنج٬ روغن) و سایر مواد از قبیل سبزیجات و حبوبات و غیره از مواد مرغوب و درجه یک توسط واحد تهیه می گردد. غذای تهیه شده از طریق سیستم اتو ماسیون و در سلف سرویس دانشگاه توزیع می شود.


2- بخش اتو ماسیون تغذیه

وظایف این بخش عبارتند از: صدور کارت غذا، افزایش اعتبار، تسویه حساب و سایر امور جاری و محوله.

1-2- راهنمای دریافت کارت الکترونیکی تغذیه و استفاده از آن

1-1-2- دریافت کارت تغذیه


با مراجعه به اتوماسیون تغذیه و تحویل فیش پرداختی به مبلغ 40000 ریال بابت دریافت کارت و 60000 ریال بابت شارژ کارت به حساب سلف واحد شهرری نزد بانک ملی، کارت تغذیه جهت دانشجویان محترم صادر می گردد.


2-1-2- افزایش اعتبار

از آنجا که کارت های اتو ماسیون تغذیه از نوع اعتباری است٬ لذا پس از اتمام مبلغ موجود در کارت باید با مراجعه به اتوماسیون تغذیه و واریز مبلغ 60000 ریال و پر نمودن فرم مربوطه جهت افزایش اعتبار اقدام نمایید.

3-1-2- رزرو غذا

کارت الکترونیکی دارای قابلیت رزرو غذا است. بنابراین با مراجعه به پورتال دانشجویی خود می توانید نسبت به رزرو غدا اقدام نمائید.


4-1-2- توزیع غذا

غذا از ساعت 11:30 الی13:30 در سلف سرویس دانشگاه توزیع می گردد.

 


 

3- بوفه دانشجویی

این بخش زیر نظر اداره تغذیه مشغول به فعالیت است. وظیفه این قسمت ارائه خدمات به بهترین نحو ممکن به دانشجویان است. ارائه مواد غذایی بسته بندی شده و استاندارد و تهیه غذای سالم با رعایت کلیه موازین بهداشتی از اهم وظایف متصدیان بوفه ها می باشد.

4- رستوران

تجهیز و تزئین رستوران واحد٬ توسط اداره تغذیه انجام می شود.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.