برگزاری دوره آموزشی یاوران فرهنگ در واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

۲۱ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۲۸ کد : ۳۸۳۹ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۷۱۳

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری دوره های آموزشی یاوران فرهنگ در اردوگاه خرما کلاه ورسک برگزار گردید.

دکتر عبدالرضا فرهادیان معاونت دانشجویی فرهنگی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری در خصوص برگزاری این دروه آموزشی یاوران گفت: رفتار دانشجویی یکی از مباحث فرهنگی مربوط به قشر دانشجو است و دانشجو بایستی تعامل خوبی با مسوولان دانشگاه ، خانواده و جامعه برقرار نماید. اگر دانشجو صرفاً به فکر درس باشد و تعامل فرهنگی مناسبی با مسوولان دانشگاه نداشته باشد تک بعدی محسوب شده و نمی تواند در آینده اثر گذاری مثبتی در جامعه داشته باشد.

دکتر فرهادیان گفت: دوره آموزشی یاوران فرهنگ طرحی است که دانشجویان را ابتدا آماده تاثیر گذاری فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در محیط دانشگاه و سپس جامعه می نماید.

معاونت دانشجویی فرهنگی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن به مسائل فرهنگی تاکید زیادی شده است گفت: باید با کمک دانشجو مسائل فرهنگی رشد و پیشرفت کند. اما واگذاری این گونه مسائل به دلیل آگاهی نداشتن آنها به مدیریت فرهنگی و همچنین عدم آشنایی دانشجویان به کار تیمی مشکلات عدیده ای را به دنبال خواهد داشت.

این مقام دانشگاهی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را بسط و گسترش فرهنگ مذهبی و اسلامی در میان دانشجویان بیان کرد و افزود: ایجاد بستر مناسب جهت مفاهیم مطلوب و سازنده بین کادر اجرایی حوزه فرهنگی دانشگاه و دانشجویان در جهت پیشبرد اهداف عالیه دانشگاه، ایجاد روحیه کار تیمی و گروهی، ایجاد زمینه رشد و پیشرفت نخبه فرهنگی، افزایش نشاط جسمی و روحی و ایجاد روحیه خود باوری و بهره برداری از توانمندی نیروهای دانشجویان در جهت ایجاد تحرک فرهنگی و اجتماعی از مهم ترین و والاترین اهداف ما برای این دوره ها است.

دکتر فرهادیان گفت: واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری در این اردوی یک هفته ای سعی در ایجاد محیطی با نشاط برای دانشجویان فرهنگی داشته  چون لازمه هر کار فرهنگی شناخت موضوعات فرهنگی و تربیت نیروی انسانی کار آمد است و از آن جایی که دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری با دارا بودن ۳۰ هزار دانشجو پتانسیل خوبی برای انجام دادن کار های فرهنگی دارد.

دکتر عبدالرضا فرهادیان معاونت دانشجویی فرهنگی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری در پایان سخنان خود گفت: امسال ۵۰ نفر از دانشجویان فعال فرهنگی در این دوره آموزشی شرکت داشته اند که امیدواریم با شناسایی نقاط ضعف و قوت این دوره ها از سال آینده تعداد ۱۵۰ نفر دانشجو خواهر  و ۱۵۰ نفر دانشجو برادر در این دوره ها شرکت داشته باشند.


( ۱ )

نظر شما :