اداره نقل و انتقالات

تعداد بازدید:۲۵۳۱

 امور نقل و انتقالات

دانشجویانی که از یک واحد دانشگاهی به واحد دیگر در همان رشته و مقطع تحصیلی خود( بدون تغییر رشته و تغییر گرایش و بدون شرکت در آزمون مجدد) با مجوز سازمان مرکزی منتقل می گردند و تمام نمرات درسی آنان اعم از قبولی یا مردودی در سوابق آنها در واحد ضبط و ثبت می گردد.
ضمناً بخشی از مقررات نقل و انتقالات دائم یا مهمان به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱: جدول همطرازی 
انتقال مهمانی به گروه ۱ جدول همطرازی به طور مطلق ممنوع می باشد ( به استثنای موارد خاص)
- انتقال یا مهمان در داخل گروه ۲ جدول همطرازی با موافقت واحدهای مبداء و مقصد و تایید معاونت دانشجویی دانشگاه امکان پذیر است. 
- انتقال از گروه های جدول همطرازی تا یک گروه بالاتر و مهمانی تا 2 گروه بالاتر به استثنای گروه های ۱ و ۲ با موافقت واحدهای مبداء و مقصد امکان پذیر است. 
ماده۲- ازدواج - فوت 
- انتقال آن دسته از دانشجویان دختر که پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج دائم نموده اند به محل زندگی همسر یا واحدی که رشته در آن دایر است بدون هیچ محدودیتی انجام می شود و چنانچه قبل از ثبت نام ازدواج دایم نموده اند نیز به هر یک از گروه های جدول همطرازی بلامانع است. به استثنای گروه یک که در صورت احراز حداقل نمره آزمون آخرین فرد قبولی در واحد مقصد به گروه یک نیز امکان پذیر است. 
- انتقال آن دسته از دانشجویان مجرد که پدر و مادر خود را بعد از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه از دست داده اند بدون هیچ محدودیتی انجام می شود.
- در صورت فوت پدر یا مادر دانشجوی مجرد بعد از ثبت نام دانشجو در آزمون ورودی دانشگاه ، دو ترم مهمان به محل زندگی والدین امکان پذیر است. 

 ماده۳- چند دانشجویی- کارکنان دولت
 - در صورتی که در یک خانواده سه دانشجوی مجرد یا بیشتر همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل می باشند ، انتقال دو نفر یا بیشتر از آنان به محل اشتغال به تحصیل سایر خانواده به استثنای گروه های ۱ و ۲ که رشته در آن دایر است، امکان پذیر می باشد.    
-  چنانچه کارمند دولت یا نیروهای مسلح در حین خدمت در شهری در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی آن شهر شرکت نموده و پذیرفته شود در صورتی که محل خدمت وی پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه به شهر دیگری منتقل شود با ارائه حکم انتقال از بالاترین مقام سازمان ذیربط می تواند به دانشگاه شهر محل خدمت جدید خود منتقل شود.   

ماده ۴- شاهدان ایثارگران- هیات علمی - بیماران خاص 
 -  انتقال همسر و فرزندان شهید و مفقودالاثر به کلیه واحدهای دانشگاهی پس از تایید کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی بلامانع می باشد.
 -  انتقال همسر و فرزندان اعضای هیات علمی رسمی و تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به هر یک از گروه های جدول همطرازی امکان پذیر است.
 -  انتقال آن دسته از دانشجویایی که دارای نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته، معلولیت جسمی و یا بیماری خاص و ... می باشند و امکان ارائه خدمات درمانی مورد نیاز در شهر محل تحصیل فراهم نباشد پس از بررسی و تایید پزشک معتمد واحد مبداو تکمیل فرم شماره 3 ، با موافقت کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی به هر یک از گروه های جدول همطرازی امکان پذیر است.   

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۴۰۰