اداره فارغ التحصیلان

اداره دانش آموختگان

اداره دانش آموختگان بعد از اتمام دوره تحصیلی دانشجویان بعد از دریافت کارنامه و کلیه مدارک فارغ التحصیلی نسبت به صدور مدارک آنها اقدام می نماید.

انواع مدارک فارغ التحصیلی که توسط این اداره صادر می شود به شرح زیر است.

صدور و تحویل گواهینامه موقت:

کارنامه و مدارک تحصیلی بعد از وصول از آموزش واحد بررسی و نسبت به صدور گواهی نامه موقت اقدام می شود و سپس جهت تأئید نهائی به حوزه ریاست ارسال می شود و بعداز تایید به اداره تحویل مدرک اعاده می شود. تحویل گواهینامه موقت به شخص دانشجو یا وکیل رسمی ایشان با ارائه برگه تسویه حساب و برای برادران مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنان را مشخص می کند انجام می شود .

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت و دانشنامه

۱- فیش بانکی به مبالغ ذیل به شماره حساب سیبا ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی -  نام صاحب حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف

مقطع تحصیلی

مبلغ

۱

دکتری حرفه ای و تخصصی

۲۹۰/۰۰۰ ریال

۲

کارشناسی ارشد ناپیوسته

۱۷۰/۰۰۰ ریال

۳

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

۱۵۰/۰۰۰ریال

۴

کاردانی پیوسته و ناپیوسته

۷۰/۰۰۰ ریال

 

۲-  دو عدد تمبر مالیاتی۱۰/۰۰۰ ریالی جهت الصاق بر روی مدرک تحصیلی. ( محل تهیه بانک ملی دانشگاه )

۳- اصل و تصویر از تمام صفحات شناسنامه

۴- اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی

۵-  پنج قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ، از یک نگاتیو، ترجیحا رنگی که در سال جاری تهیه شده باشد..

۶- اصل کارت دانشجویی وکارت اتوماسیون

۷- مخصوص آ قایان :

 اصل و تصویرکارت پایان خدمت یامعافیت  ( دائم یا موقت )

  ارائه آخرین حکم کارگزینی ومعرفینامه از اداره آموزش وپرورش ویا مراکز دولتی

  ارائه گواهی اشتغال به کار برای شاغلین در نیروهای مسلح ( پیمانی یا رسمی ) به تاریخ روز

شرایط دریافت مدرک مشمولین

مشمولان نظام وظیفه طبق بخشنامه شماره ۴۳/۱۹۸۹۲۶ مورخ ۸۷/۰۶/۲۳ در صورت داشتن شرایط زیر می توانند جهت دریافت مدرک  مراجعه نمایند:

۱- دارندگان کارت پایان خدمت

۲- دارندگان کارت معافیت

۳- گواهی صادره از نیروی نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

۴- گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت

۵- گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر باذکر معافیت تحصیلی تایید شده توسط سازمان نظام وظیفه عمومی

۶- برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون مهر غیبت و دارای اعتبار

۷- گواهی های صادره از سازمان وظیفه عمومی مبنی بر اینکه ذینفع حایز شرایط دریافت یکی از معافیت ها یا کارت پایان خدمت می­باشد.

صدور و تحویل دانشنامه پایان تحصیلات

پس از تایید گواهی موقت، کارشناسان نسبت به صدور دانشنامه اقدام می نمایند تا جهت تایید نهائی به سازمان مرکزی ارسال گردد و تحویل دانشنامه نهایی به شخص دانشجو یا وکیل رسمی ایشان با دریافت اصل گواهینامه موقت از ایشان انجام می شود.

تذکر : برای دریافت دانشنامه لازم است اصل گواهینامه موقت مسترد گردد.

 به فارغ ­التحصیلانی که از وام بلند مدت استفاده کرده ­اند گواهینامه موقت تحویل می­گردد، اما تحویل دانشنامه منوط به تسویه حساب وام(اعم از وام صندوق رفاه واحد ویا وام وزارت علوم تحقیقات و فناوری) می­باشد.

نکات مهم : به استناد بند ۱۷ بخشنامه شماره ۳۴/۱۶۲۱۳۱ مورخ ۸۹/۰۴/۳۱ سازمان مرکزی، تحویل مدرک فارغ­ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریزنمرات تنها به فرد فارغ ­التحصیل و یا کسانی که از فارغ ­التحصیل وکالتنامه رسمی به همراه داشته باشند امکان پذیر است.

صدور ریز نمرات:

۱- ریزنمرات قابل استفاده برای داخل کشور که با تصویر مدرک تحصیلی و ارائه درخواست صادر می شود.

۲- ریز نمرات معتبر جهت ترجمه برای خارج از کشور:

دانش آموخته پس از دریافت دانشنامه، با ارائه فیش بانکی به مبلغ ۷۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی ایران به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و تصویر دانشنامه، ریز نمرات خود را درخواست می کنند و نسبت به صدور ریز نمرات و ارسال آن به سازمان جهت تأئید اقدام می شود.

پاسخ به استعلام:

به استعلام های که از ارگان ها و نهاد ها و دانشگاه ها، از سراسر کشور در خصوص دانش آموختگان ارسال می شود، پاسخ داده می شود تاییدیه مدرک و ریزنمرات داخلی آنها به صورت محرمانه به ارگانها و نهادها و دانشگاههای سراسر کشور ارسال می گردد.

پاسخ به هرگونه استعلام تنها با ارسال تصویر مدرک ارایه شده به سازمان، ارگان ویا دانشگاه مربوطه امکانپذیر می­باشد درصورت عدم ارسال تصویر مدرک ، تاییدیه تحصیلی صادر نمی­گردد.

اقدامات لازم در صورت مفقود شدن گواهینامه موقت:

ارائه تصویر گواهینامه موقت مفقودی

۱-  فرم تعهدنامه (قابل دانلود از قسمت " فرمها "  )

۲-  فرم استشهاد محلی که حداقل به امضای ۳ نفر رسیده باشد و امضای یک نفر در دفترخانه اسناد رسمی مورد تاییدقرار گیرد. (قابل دانلود از قسمت " فرمها "  )

۳- نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در ۳ نوبت ( هر ۲ هفته یکبار به هزینه شخصی متقاضی)( قابل دانلود از قسمت " فرمها "  )

مدارک لازم جهت صدور دانشنامه المثنی

مدرک المثنی برابر بخشنامه فقط یکبار صادر می­گردد و صدور مجدد آن به هیچ عنوان امکان پذیر نمی­باشد. لذا با توجه به اینکه صدور مدرک المثنی در صورت مفقود شدن شرایط پیچیده­ای دارد ازفارغ­ التحصیلان گرامی تقاضا می­شود در حفظ و نگهداری مدارک خود دقت لازم را بعمل آورند.

 ۱- فرم تعهدنامه (قابل دانلود از قسمت " فرمها "  )

۲- فرم استشهاد محلی که حداقل به امضای ۳ نفر رسیده باشد و امضای یک نفر در دفترخانه اسناد رسمی مورد تاییدقرار گیرد. (قابل دانلود از قسمت " فرمها "  )

۳- نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در ۳ نوبت ( هر ۲ هفته یکبار به هزینه شخصی متقاضی)(قابل دانلود از قسمت " فرمها "  )

۴- فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب  ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی شعبه زبرجد تهران

۵- درخواست کتبی متقاضی جهت صدور مدارک

۶-  یک قطعه عکس۴*۳ جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی

۷- تصویر کارت ملی وصفحه اول شناسنامه

۸- یک قطعه تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی(قابل تهیه از بانک ملی)

شرایط تغییر مشخصات شناسنامه ای دانش آموخته

در صورتیکه مشخصات شناسنامه ای دانش آموخته به استناد رای دادگاه و سند رسمی اداره ثبت احوال تغییر نماید اصلاح مدرک برای دانش آموخته به شرح ذیل خواهد بود.

۱- در صورتیکه دانشنامه برای دانش آموخته صادر نشده باشد واحد دانشگاهی می تواند پس از اطمینان از تغییر مشخصات شناسنامه ای دانش آموخته، دانشنامه را بدون هیچگونه هزینه ای با مشخصات جدید صادر و به همراه تصویر برابر اصل شده رأی دادگاه و تمام صفحات شناسنامه برای تایید به سازمان مرکزی ارسال نماید.

۲) در صورتیکه تغییرات شناسنامه­ای بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد فارغ ­التحصیل می­بایست مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت صدور مدرک با مشخصات جدید به شماره حساب  ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی واریز و واحد دانشگاهی مدارک لازم را شامل دانشنامه، تمامی صفحات شناسنامه ، کارت ملی و فیش واریزی را جهت ابطال مدرک قبلی و تایید مدرک جدید (به همراه مدارک ذیل ) به سازمان مرکزی ارسال می نماید:

۲-۱)درخواست کتبی متقاضی جهت صدور مدارک

۲-۲) یک قطعه عکس۴*۳ جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی

۲-۳) تصویر کارت ملی وصفحه اول شناسنامه

۲-۴) یک قطعه تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی(قابل تهیه از بانک ملی)

شرایط صدور مدرک المثنی برای مدارک آسیب دیده در حوادث

۱)ارائه اصل مدرک آسیب دیده به واحد دانشگاهی که غیر قابل استفاده بودن آن به تایید واحد برسد.

۲) درخواست صدور مدرک المثنی با ذکر علت آسیب دیدگی (دانشنامه المثنی)

۳) فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب  ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی     

۴) یک قطعه عکس۴*۳ جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی

۵) تصویر کارت ملی وصفحه اول شناسنامه

۶) یک قطعه تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی(قابل تهیه از بانک ملی)

آئین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان

براساس ابلاغیه شماره ۷۳۲/۲۱ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۸۵ موضوع جلسه ۱۶/۱۱/۱۳۸۴ شورای هدایت استعدادهای درخشان ، دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی خود را براساس ضوابط و مقررات ذیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشدناپیوسته در همان رشته و گرایش پذیرش می نماید.

ضوابط تعیین فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کاردانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته

ماده ۱: معدل کل حداقل ۱۸ داشته باشند.

دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند،اگر چه دارای معدل کل بالای ۱۸ باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

دانشجویانی که از ماده ۴۷ آئین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی ) استفاده کرده باشند، مشمول این آئین نامه نمی شوند.

ماده ۲ : جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی و یا مرکز آموزشی در رشته ذیربط و درسال ورود باشند.

تعداد ده درصد براساس ظرفیت دوره محاسبه می شود و در صورتیکه ده درصد محاسبه شده دارای اعشار باشد کوچکترین عدد صحیح بالاتر ملاک عمل قرار گیرد

رتبه اکتسابی داوطلب در آزمون ورودی مقطع کاردانی ملاک عمل قرار نمی گیرد.

ماده ۳ : حداکثر ظرف مدت چهار نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

۳-۱- دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب استفاده کرده اند در صورتی مشمول این آئین نامه می شوند که مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها از چهار نیمسال تجاوز نکرده باشد.

۳-۲- در صورتیکه دانشجو پس از چهار نیمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستانی فارغ التحصیل شود مشمول این آئین نامه می گردد. بدیهی است ترم های تابستانی جزء نیمسالهای تحصیلی محسوب نمی شود.

۳-۳- فارغ التحصیلان رشته هایی که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل پنج نیمسال تعریف شده باشد می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند . ( این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها شامل سرفصل مصوب ملاک عمل خواهد بود) .

ماده ۴ : فارغ التحصیلان واجد شرایط این آئین نامه در هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در همان دوره امکان استفاده از این آئین نامه را خواهند داشت.

ماده ۵ : پذیرش دانشجو فقط در رشته همنام امکان پذیر است.

کلیه فارغ التحصیلان که برابر آئین نامه فوق شرایط فارغ التحصیلان ممتاز را دارند جهت پذیرش بدون آزمون به شرح ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

دانشنامه پایان تحصیلات آنها باید قبل از آبان ماه از سوی اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه صادرشده و برای اداره کل امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی ارسال شود، بنابراین کلیه فارغ التحصیلان که شرایط استفاده از این امتیاز را برابر آئین نامه های اعلام شده دارند باید نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز برای اعلام فراغت ازتحصیل حداکثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمایند تا پرونده فراغت از تحصیل آنها از سوی اداره آموزش برای اداره امور فارغ التحصیلان ارسال شده و امکان بررسی سوابق تحصیلی و صدور مدرک و ارسال دانشنامه برای سازمان مرکزی – اداره کل امور فارغ التحصیلان فراهم گردد در غیر اینصورت هیچ گونه مسئولیتی متوجه اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه نخواهد بود .

ضوابط تعیین فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ناپیوسته درمقطع کارشناسی ارشد

ماده ۱ : معدل کل حداقل ۱۷ داشته باشند.

دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند، اگر چه دارای معدل کل بالای ۱۷ باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

دانشجویانی که از ماده ۴۷ آئین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی ) استفاده کرده باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

ماده ۲ : جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی و یا مرکز آموزشی در رشته ذیربط و در سال ورود باشند.

تعداد ده درصد براساس ظرفیت دوره محاسبه می شود و در صورتیکه ده درصد محاسبه شده دارای اعشار باشد کوچکترین عدد صحیح بالاتر ملاک عمل قرار گیرد

رتبه اکتسابی داوطلب درآزمون ورودی مقطع کارشناسی ناپیوسته ملاک عمل قرار نمی گیرد.

ماده ۳ : حداکثر ظرف مدت چهار نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب استفاده کرده اند در صورتی مشمول این آئین نامه می شوند که مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها از چهار نیمسال تجاوز نکرده باشد.

در صورتیکه دانشجو پس از چهار نیمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستانی فارغ التحصیل شود مشمول این آئین نامه می گردد . بدیهی است ترم های تابستانی جزء نیمسالهای تحصیلی محسوب نمی شود.

فارغ التحصیلان رشته هایی که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل پنج نیمسال تعریف شده باشد می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردار شوند .( این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها سرفصل مصوب ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴ : فارغ التحصیلان واجد شرایط این آئین نامه در هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در همان دوره امکان استفاده از این آئین نامه را خواهند داشت.

ماده ۵ : پذیرش دانشجو فقط در رشته همنام امکان پذیر است.

کلیه فارغ التحصیلان که برابر آئین نامه فوق شرایط فارغ التحصیلان ممتاز را دارند جهت پذیرش بدون آزمون به شرح ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

دانشنامه پایان تحصیلات آنها باید قبل از آبان ماه از سوی اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه صادرشده و برای اداره کل امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی ارسال شود، بنابراین کلیه فارغ التحصیلان که شرایط استفاده از این امتیاز را برابر آئین نامه های اعلام شده دارند باید نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز برای اعلام فراغت از تحصیل حداکثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمایند تا پرونده فراغت از تحصیل آنها از سوی اداره آموزش برای اداره امور فارغ التحصیلان ارسال شده و امکان بررسی سوابق تحصیلی و صدور مدرک و ارسال دانشنامه برای سازمان مرکزی – اداره کل امور فارغ التحصیلان فراهم گردد در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه نخواهد بود .

ضوابط تعیین فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته در مقطع کارشناسی ارشد

ماده ۱ : معدل کل حداقل ۱۷ داشته باشد.

دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند ، اگر چه دارای معدل کل بالای ۱۷ باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

دانشجویانی که از ماده ۴۷ آیین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی ) استفاده کرده باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.

۱-۳-فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ناپیوسته مشمول این آئین نامه نمی شوند.

ماده ۲ : جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی و یا مرکز آموزشی در رشته ذیربط و در سال ورود باشند.

تعداد ده درصد براساس مجموع ظرفیت های دوره تمام وقت و پاره وقت محاسبه می شود و در صورتیکه ده درصد محاسبه شده دارای اعشار باشد کوچکترین عدد صحیح بالاتر ملاک عمل قرار گیرد.  

رتبه اکتسابی داوطلب درآزمون ورودی مقطع کارشناسی پیوسته ملاک عمل قرار نمی گیرد.

ماده ۳ : حداکثر ظرف مدت هشت نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب استفاده کرده اند در صورتی مشمول این آئین نامه می شوند که مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها از هشت نیمسال تجاوز نکرده باشد.

در صورتیکه دانشجو پس از هشت نیمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستانی فارغ التحصیل شود مشمول این آئین نامه می گردد. بدیهی است ترم های تابستانی جزء نیمسالهای تحصیلی محسوب نمی شود.

ماده ۴ : فارغ التحصیلان واجد شرایط این آئین نامه در هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در همان دوره امکان استفاده از این آئین نامه را خواهند داشت.

ماده ۵ : پذیرش دانشجو فقط در رشته همنام امکان پذیر است.

کلیه فارغ التحصیلان که برابر آئین نامه فوق شرایط فارغ التحصیلان ممتاز را دارند جهت پذیرش بدون آزمون به شرح ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

دانشنامه پایان تحصیلات آنها باید قبل از آبان ماه از سوی اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه صادرشده و برای اداره کل امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی ارسال شود، بنابراین کلیه فارغ التحصیلان که شرایط استفاده از این امتیاز را برابر آئین نامه های اعلام شده دارند بایدنسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز برای اعلام فراغت از تحصیل حداکثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمایند تا پرونده فراغت از تحصیل آنها از سوی اداره آموزش برای اداره امور فارغ التحصیلان ارسال شده و امکان بررسی سوابق تحصیلی و صدور مدرک و ارسال دانشنامه برای سازمان مرکزی – اداره کل امور فارغ التحصیلان فراهم گردد در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه اداره امور فارغ التحصیلان دانشگاه نخواهد بود .

ترم آخری ها حتماً بخوانند

با ابراز خرسندی از موفقیت شما در گذراندن دوره فعلی و آرزوی توفیق در مقاطع بالاتر نکات ذیل به منظور سهولت در امور فارغ التحصیلی به اطلاع می رسد:

۱-  ازکامل بودن مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلی اطمینان حاصل نمائید.(بدون مدرک پایه و تائیدیه آن ، مدرک مقطع بالاتر صادرنمی گردد.)

۲ - مندرجات مدرک مقطع پایه و تائیدیه آن دقیقاً با شناسنامه و کارت شناسائی ملی همخوانی داشته باشد.( به عنوان مثال کد ملی ۱۰ رقمی است، در مدارکی که به جای شماره شناسنامه ،شماره ملی ذکر شده اگر تعداد ارقام آن کمتر از ۱۰ رقم باشد قابل قبول نیست.)

۳ در صورتیکه پرونده تحویلی به اداره فارغ التحصیلی بدون فتوکپی کارت شناسائی ملی باشد به آموزش برگشت و مدرک صادر نمی گردد.

۴ براساس بخشنامه های وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در مقاطع کارشناسی و کاردانی به میانگین کمتر از ۱۲ و در مقطع کارشناسی ارشد به میانگین کمتر از ۱۴ مدرک تعلق نمی گیرد.

۵- رعایت نکردن مقررات آموزشی در واحدگیری و پیشنیازها باعث عدم صدور مدرک تحصیلی می شود لذا موکداً توصیه می گردد چنانچه موردی وجود دارد به شورای آموزشی اطلاع دهید تا در پایان تحصیلات ،بدون وقفه مدرک تحصیلی صادر گردد.

۶- پشت نویسی عکسها اغلب باعث مخدوش شدن آنها می شود، لذا عکس ها به صورت چهره به چهره در پاکت گذاشته شود،ضمناً عکس فتوکپی رنگی و کامپیوتری قابل قبول نمی باشد.(عکسها بارعایت موازین اسلامی و عرف دانشجوئی،باشد.)

تذکر مهم: چنانچه قصد دارید عکس جدید و با شرایط فوق روی مدرک شما الصاق گردد حتماً عکسهای قبلی را از مسئول رشته خود دریافت نمائید تا اشتباهاً استفاده نگردد.

۷- هرگونه مغایرت شناسنامه با اطلاعات آزمون ورودی باید با مدارک مستدل رفع شده باشد.

۸- .چنانچه قصد تغییر در مندرجات شناسنامه از جمله حذف پسوند شهرت را دارید قبل از تحویل پرونده به اداره فارغ التحصیلی اقدام شود.

۹-  مدرک فارغ التحصیلی فقط به شخص فارغ التحصیل یا وکیل قانونی وی با اخذ امضاء و اثر انگشت تحویل می گردد.

۱۰- درخواست ریزنمرات قابل ترجمه، پس از صدور دانشنامه امکان پذیر است.

۱۱- به فارغ التحصیلانیکه از وام بلندمدت استفاده کرده اند گواهینامه موقت تحویل می گردد، اما تحویل دانشنامه منوط به تسویه وام می باشد.

۱۲- پس از تحویل پرونده به اداره فارغ التحصیلی بلافاصله گواهینامه پایان تحصیلات صادر می گردد ،لذا چنانچه تمایل به استفاده از ماده ۴۷ آئین نامه آموزشی( ترمیم معدل) را دارید قبل از ارسال پرونده اقدام نمائید،پس از صدور گواهینامه تغییر در آن امکان پذیر نیست.

۱۳- دانش آموختگان ممتاز جهت بهره مندی از این امتیاز لازم است از صدور دانشنامه خود اطمینان حاصل نموده و دفترچه آزمون مقطع بالاتر را مطالعه و طبق مندرجات آن اقدام نمایند

دانشجویان فارغ التحصیل برای تحویل هرگونه مدرک شامل: گواهینامه موقت، دانشنامه و ریز نمرات به مجتمع دانشگاهی یادگار امام واقع در بزرگراه خلیج فارس روبروی حرم حضرت امام خمینی ( ره ) مراجعه نمایند .

تلفن: ۹- ۵۵۲۲۹۲۰۰داخلی: ۲۲۵۶