کارشناس کلینیک سلامت

تعداد بازدید:۱۵۵۴
 

مشخصات کارشناس  کلینیک

نام کارشناس: محمدرضا حاج نوروزی

رشته تحصیلی :روانشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سابقه فعالیت در واحد: 10 سال

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۰