آشنایی با مدیران معاونت

  حجت الاسلام دکتر عبدالرضا فرهادیان
معاون فرهنگی و دانشجویی

    
email.daneshjoei-farhangi@iausr.ac.ir   
 
​مدیر امور دانشجویی، دبیر کمیته انضباطی، مسئول سایت نقل وانتقالات: آقای ایرج براتی زاده
مدیر امور فرهنگی: آقای مصطفی محمدی
رئیس اداره دانش آموختگان: آقای علیرضا شریعت
مسئول کانون قرآن و عترت: آقای خدابخش ملکی
مسئول امور دانشجویی : خانم اعظم رحیمیان  
مسئول سلف سرویس: آقای حسین الیاسی
مسئول اداره مشمولین: آقای احمد رضا بروغنی
زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی روزهای یکشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۶