آشنایی با مدیران معاونت

  حجت الاسلام دکتر عبدالرضا فرهادیان
معاون فرهنگی و دانشجویی

    
email.daneshjoei-farhangi@iausr.ac.ir   
 
​مدیر امور دانشجویی، دبیر کمیته انضباطی، مسئول سایت نقل وانتقالات: آقای حسین محمدی
مدیر امور فرهنگی: آقای مصطفی محمدی
رئیس اداره دانش آموختگان: آقای علیرضا شریعت
مسئول کانون قرآن و عترت: آقای خدابخش ملکی
مسئول امور دانشجویی : خانم اعظم رحیمیان  
مسئول سلف سرویس:
مسئول اداره مشمولین: آقای امیررضا بروغنی
زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی روزهای یکشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۶