آشنایی با مدیران معاونت

تعداد بازدید:۴۱۳۱
  دکتر شهرام علم
معاون دانشجویی و فرهنگی

    
email.daneshjoei-farhangi@iausr.ac.ir   
 
​مدیر امور دانشجویی، دبیر کمیته انضباطی، مسئول سایت نقل وانتقالات: آقای حسین محمدی
مدیر امور فرهنگی: دکترعلی شهابی
مسئول کانون قرآن و عترت: آقای خدابخش ملکی
مسئول امور دانشجویی : خانم اعظم رحیمیان  
مسئول سلف سرویس: آقای شهرام رمضانی
مسئول اداره مشمولین: آقای امیررضا بروغنی
 
 
زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی روزهای یکشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۶

 

 

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹