آشنایی با مدیران معاونت

تعداد بازدید:۶۱۲۲
                                                              
 
                                                                                                معاون فرهنگی و دانشجویی

                                                                                                          -------

                                                                                                             ۵۵۲۲۹۲۴۵  

   email:daneshjoei-farhangi@iausr.ac.ir                                           

 
 
 

مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

آقای دکتر علی شهابی

۵۵۲۲۹۳۰۰ 

مدیر امور دانشجویی، دبیر کمیته انضباطی، مسئول سایت نقل و انتقالات

آقای حسین الیاسی

۵۵۲۲۹۳۶۱ 

 

 

مسئول کانون قرآن و عترت

دکتر صغری رادان

۵۵۲۲۹۳۳۲ 

 

 

مسئول امور دانشجویی

آقای یحیی چراغیان

۵۵۲۲۹۳۶۵ 

 

 

مسئول سلف سرویس

آقای مجید شیرازی

۵۵۲۲۹۳۰۶ 

مسئول اداره مشمولین

آقای حسین مهراد تبار

۵۵۲۲۹240 

مسئول اداره مشمولین

آقای امیررضا بروغنی

مسئول سلف سرویس

آقای مجید شیرازی

زمان ملاقات حضوری دانشجویان گرامی با معاون فرهنگی و دانشجویی روزهای یکشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۶
     
     
     
آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۴۰۰