آشنایی با مدیران معاونت

تعداد بازدید:۴۳۲۵
  دکتر شهرام علم
معاون دانشجویی و فرهنگی

    
email:daneshjoei-farhangi@iausr.ac.ir   
 
​مدیر امور دانشجویی، دبیر کمیته انضباطی، مسئول سایت نقل وانتقالات: آقای حسین الیاسی
مدیر امور فرهنگی: دکتر علی شهابی
مسئول کانون قرآن و عترت: آقای خدابخش ملکی
مسئول امور دانشجویی : آقای یحیی چراغیان  
مسئول سلف سرویس: آقای مجید شیرازی
مسئول اداره مشمولین: آقای امیررضا بروغنی
 
 
زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی روزهای یکشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۶

 

 

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۰