شماره تماس های ضروری

تعداد بازدید:۴۷۶۶

معاونت فرهنگی و دانشجویی

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن مستقیم

تلفن داخلی (۵۵۲۲۹۲۰۰)

-----

معاون فرهنگی و دانشجویی

۵۵۲۲۹۲۴۵

۲۵۳۷

دکتر علی شهابی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

۵۵۲۲۹۳۰۰

۲۵۱۵

آقای حسین الیاسی

​مدیر امور دانشجویی، دبیر کمیته انضباطی،

مسئول سایت نقل وانتقالات

۵۵۲۲۹۳۶۱

۲۵۳۵

 آقای یحیی چراغیان

مسئول امور دانشجویی

۵۵۲۲۹۳۶۵

۲۵۳۶

آقای حسین مهرادتبار

مسئول مشمولین

۵۵۲۲۹۲۴۰

۲۵۲۰

آقای مجید شیرازی

بوفه و رستوران

۵۵۲۲۹۳۰۶

۲۳۷۰

دکتر صغری رادان

مسئول کانون قرآن و عترت

۵۵۲۲۹۳۳۲

۲۵۱۸

-----

کارشناس اقامه نماز

۵۵۲۲۹۳۰۰

۲۵۱۵

-----

کارشناس فرهنگی دانشکده مدیریت و حسابداری

---

---

-----

کارشناس فرهنگی دانشکده هنر و معماری

---

----

خانم حنانه شیخی

مسئول امور  فرهنگی

۵۵۲۲۹۳۰۰

۲۵۱۵

خانم زهره قیدارپور

کارشناس فوق برنامه امور فرهنگی

۵۵۲۲۹۲۲۱

۲۵۳۷

آقای محمدرضا حاج نوروزی

کلینیک سلامت و دفتر راهنمایی و مشاوره

۵۵۲۲۹۲۴۳

۲۲۶۱

آقای عباس شهبازی 

کارشناس امور ورزشی

۵۵۲۲۹۳۱۳

۲۲۴۳

آقای اسکندری

انتشارات دانشگاه

۰۹۱۲۷۹۸۰۸۱۹

جهت خرید کتاب

 

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۴۰۰